Tổng quan về khấu trừ khoản vay nhà ở ( giảm thuế)

“Chế đố khấu trừ khoản vay nhà ở (giảm thuế)” với tên chính thức là “Khấu trừ đặc biệt cho các khoản vay nhà ở” là chế độ cho phép nhận khấu trừ từ thuế thu nhập trong một số điều kiện nhất định khi các cá nhân sử dụng thế chấp của họ để mua nhà hoặc sửa sang lại nhà cửa. Trong một số trường hợp, thuế có thể được khấu trừ từ thuế thị dân của năm sau.

Do thuế suất thuế tiêu dùng nên khấu trừ khoản vay nhà ở (giảm thuế) được kéo dài thêm 3 năm

Dựa trên việc hiểu rõ tổng quát về chế độ, nội dung của khấu trừ khoản vay nhà ở (giảm thuế) sẽ được mở rộng từ tháng 10 năm 2019.

Điều này là do dựa trên việc thuế suất thuế tiêu dùng tăng lên 10% nên chính phủ đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ mua nhà ở, vì thế nên thời gian khấu trừ sẽ dược kéo dài từ mức tối đa hiện tại là 10 năm thêm 3 năm nữa là lên đến 13 năm. Đây là một tin tức không nên bỏ qua đối với những ai đang có nhu cầu muốn mua nhà.

Điều kiện áp dụng khấu trừ nhà ở (giảm thuế) “Theo từng loại nhà ở”

Bạn phải đáp ứng một số điều kiện để nhận được khấu trừ khoản vay nhà ở (giảm thuế). Những điều kiện này có nội dung khác nhau tùy thuộc vào việc nhu cầu mua nhà mới hay đã qua sử dụng, hoặc là tu sửa mở rộng nhà ở... Sau đây sẽ giải thích chi tiết về từng điều kiện.

Điều kiện áp dụng trong trường hợp muốn mua mới một căn nhà

Trong trường hợp muốn mua mới một căn nhà, bạn phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây.
1. Người nhận được giảm thuế thì phải sinh sống trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận bàn giao nhà.
2. Tổng số tiền thu nhập của năm nhận được khấu trừ đặc biệt phải dưới 30 triệu yên.
3. Diện tích sàn nhà thuộc đối tượng được khấu trừ phải trên 50m2 và hơn một nửa diện tích sàn là dùng để ở.
4. Có một khoản vay hơn 10 năm đối với nhà ở thuộc đối tượng được khấu trừ.
5. Không miễn thuế trong trường hợp thu nhập chịu thuế của khoản thu nhập chuyển nhượng dài hạn do chuyển nhượng bất động sản nhà ở được áp dụng trong vòng 5 năm bao gồm cả năm cư trú và hai năm trước và sau năm đó.
※ Theo cục thuế “Số 1213 Trường hợp đã xây mới nhà ở hoặc mua nhà mới (Khấu trừ đặc biệt khoản vay nhà ở)”
Xin lưu ý rằng diện tích sàn có thể khác nhau giữa hợp đồng mua bán và giấy tờ đăng ký do sự khác biệt trong phương pháp tính toán, vì vậy hãy chú ý khi đăng ký khấu trừ khoản vay nhà ở (giảm thuế).

Điều kiện áp dụng khi mua nhà đã qua sử dụng

Đối với nhà đã qua sử dụng, cũng có trường hợp ngôi nhà không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chống động đất hiện tại do tùy thuộc vào thời điểm mà nó được xây dựng. Do đó, ngoài các điều kiện áp dụng cho ngôi nhà mới xây, thì nhà đã qua sử dụng phải đáp ứng các “tiêu chuẩn chống động đất nhất định”, các tiêu chuẩn đó được mô tả sau đây.
1. Phải có Báo cáo đánh giá tính năng nhà ở (Mức chống động đất phải từ cấp 1 trở lên)
2. Phỉa có được giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất.
3. Phải tham gia bảo hiểm cho những khuyết điểm khi mua nhà hiện tại.
4. Có số năm xây dựng nhất định : trường hợp nhà xây dựng bằng gỗ thì dưới 20 năm, trường hợp nhà chống cháy thì dưới 25 năm.
※ Theo cục thuế “Số 1214 Trường hợp mua nhà đã sử dụng (Khấu trừ đặc biệt khoản vay nhà ở)”