RẤT ĐƠN GIẢN! TỜ KHAI NỘP THUẾ ĐỊA PHƯƠNG/ TRANG WEB NỘP THUẾ ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều người biết đến “tờ khai thuế”, nhưng rất ít người có kinh nghiệm về cách khai thuế. Khi tư vấn cho các công ty thì hầu như mọi người không cần phải tự khai thuế. Tuy nhiên, đối với những người nộp thuế địa phương thì cần có kiến thức về kê khai thuế, vì vậy hãy tham khảo.

KÊ KHAI THUẾ là gì

Kê khai thuế là thủ tục tính thuế thu nhập cho tất cả phần thu nhập phát sinh từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 hằng năm và thanh toán phần thuế nộp dư hoặc nộp thiếu. Thông thường được hiểu như là thủ tục “nộp thuế” phần thuế đã kê khai, hoặc thủ tục “hoàn thuế” phần thuế đã nộp dư do nộp thuế theo dự kiến, khấu trừ thuế tại nguồn,...

Có nhiều loại thuế phát sinh trong cuộc sống sinh hoạt nhưng không phải tất cả các khoản thuế phải nộp đều được tự động khấu trừ. Tùy thuộc vào thu nhập sẽ có phát sinh khoản chênh lệch giữa số tiền thuế đã nộp và số tiền thuế chính xác cần phải nộp.

Khai thuế là thủ tục tính chính xác số tiền thuế của mỗi người và điều chỉnh để nộp thuế không bị thừa và thiếu. Hầu hết mọi người không quan tâm đặc biệt đến việc “ khai thuế”. Về cơ bản, nhân viên chỉ nhận lương từ một công ty thì không cần phải khai thuế. Thông thường công ty sẽ tiến hành thủ tục “ điều chỉnh cuối năm” giống như khai thuế thay cho nhân viên của mình. Ngược lại, đối với chủ doanh nghiệp tư nhân (tự kinh doanh) thì đây là thủ tục phổ biến.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI KHAI THUẾ

Vậy thì trong trường hợp như thế nào thì bắt buộc khai thuế. Chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ như sau đây. Những cá nhân thuộc trong các trường hợp này bắt buộc phải nộp thuế bằng tờ khai thuế bất kể thực hiện điều chỉnh cuối năm

  • Trong trường hợp có thu nhập từ bất động sản
  • Trong trường hợp là chủ doanh nghiệp tư nhân (tự kinh doanh)
  • Trong trường hợp có thu nhập vượt quá 20.000.000 yên
  • Trong trường hợp có thu nhập từ một nơi, và tất cả các khoản thu nhập này là đối tượng chịu thuế thu nhập, tổng số tiền của các khoản thu nhập khác nhau(trừ thu nhập tiền lương, thu nhập nghĩ việc) vượt quá 200.000 yên
  • Trong trường hợp có thu nhập từ hai nơi trở lên, và tất cả các khoản thu nhập này là đối tượng chịu thuế, tổng số tiền của thu nhập từ tiền lương chưa được điều chỉnh cuối năm và số tiền của các khoản thu nhập khác nhau( không bao gồm thu nhập tiền lương, thu nhập nghĩ việc) vượt quá 200.000 yên (thu nhập từ công việc phụ, vv)
  • Trong trường hợp nhận được lương hưu từ nhà nước vượt quá 4.000.000 yên

Nếu bạn không nộp thuế bằng cách kê khai tờ khai thuế thì giống như việc bạn không nộp các khoản thuế phải nộp. Nếu không nộp thuế theo thời hạn quy định, thì sẽ bị phạt đóng thêm khoản thuế bổ sung. Hơn nữa nộp thuế chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến việc duyệt hồ sơ cấp vốn, chủ doanh nghiệp tư nhân đặc biệt nên lưu ý vấn đề này.
Mặt khác, những trường hợp dưới đây là trường hợp được hoàn phần thuế đã nộp thừa

  • Trường hợp được khấu trừ chi phí y tế
  • Trường hợp được khấu trừ lỗ kinh doanh tinh linh
  • Trường hợp được khấu trừ tiền quyên góp

NỘP THUẾ ĐỊA PHƯƠNG LÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Số tiền quyên góp cho chính quyền địa phương thông qua việc nộp thuế địa phương được coi là “ tiền quyên góp” do đó đủ điều kiện được khấu trừ tiền quyên góp. Nói cách khác, nếu nộp thuế địa phương thì sẽ được khấu trừ hoặc hoàn lại khi khai thuế. Là phương pháp được hoàn lại, được khấu trừ sau khi nộp thuế địa phương, ngoài tờ khai thuế ra còn có phương pháp “ cơ chế đặc biệt một cửa”

Trong trường hợp được khấu trừ, được hoàn lại số tiền nộp thuế địa phương khi khai thuế bằng tờ khai thì số tiền quyên góp trong một năm sẽ được kê khai trước ngày 15 tháng 3 năm sau. Mặc khác kì hạn nộp đơn cho cơ chế đặc biệt một cửa là ngày 10 tháng 1 năm sau.

Tuy có sự khác biệt nhỏ trong các phương pháp, nhưng khai thuế bằng tờ khai vẫn có thể được sử dụng trong trường hợp hoàn lại, khấu trừ nộp thuế địa phương bằng phương pháp “cơ chế đặc biệt một cửa” không kịp thời hạn.

SỰ KHÁC BIỆT VỚI CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT MỘT CỬA

Tờ khai thuế và chế độ đặc biệt đều là thủ tục để được khấu trừ, hoàn lại số tiền nộp thuế địa phương. Về cơ bản, dù chọn phương pháp nào thì cũng không có sự khác biệt trong tổng số tiền hoàn trả, khấu trừ. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai là hoàn trả và khấu trừ. Sự khác biệt lớn nhất của hai phương pháp là đối tượng khấu trừ, hoàn trả